Rozwój nowych produktów

1-MNA jest nie badanym wcześniej metabolitem niacyny, który wykazuje działanie przeciwzapalne i zapewnia dodatkowe korzyści terapeutyczne w zastosowaniach doustnych i miejscowych.

Pharmena bada możliwości potencjalnych zastosowań terapeutycznych 1-MNA jako doustnego leku systemowego.

Oczekuje się, że jako lek doustny, 1-MNA wykaże wysokie bezpieczeństwo i tolerancję stosowania. Dotychczas 1-MNA został poddany badaniom biodostępności w całkowitej dziennej dawce do 1000 mg (badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie) oraz 14-tygodniowemu badaniu fazy 2 u pacjentów z dyslipidemią w całkowitej dziennej dawce do 6000 mg (badanie prowadzone w Kanadzie). W dotychczasowych badaniach klinicznych – zarówno w badaniach biodostępności, jak i w badaniu Fazy 2, w badanych dawkach 1-MNA okazał się bezpieczny i dobrze tolerowany, nie wywoływał zaczerwienienia skóry ani innych niepożądanych działań jakie występują w przypadku obecnie dostępnych terapii. Nawet wysokie dawki stosowane w II fazie badań klinicznych potwierdziły duże bezpieczeństwo i tolerancję doustnego stosowania 1-MNA oraz brak istotnych działań niepożądanych.

Opierając się na wynikach badań przedklinicznych i wczesnych klinicznych, potencjalne wskazania terapeutyczne dla doustnych terapii systemowych 1-MNA obejmują m.in.: dyslipidemię, miażdżycę, zawały serca, leczenie zaburzeń gastrycznych czy też choroby zapalne takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Crohna, łuszczyca.. W badaniach przedklinicznych, 1-MNA wykazał zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka sercowo-naczyniowego, a poprzez wykazanie unikalnej zdolności do stymulowania produkcji endogennej prostacykliny (PGI2), 1-MNA wykazał działanie przeciwzakrzepowe, polepszał funkcjonowanie śródbłonka i chronił przed powstawaniem uszkodzeń żołądka.

Wyniki badań II fazy klinicznej potwierdzają, że 1-MNA obniża poziom białka C reaktywnego hsCRP, oraz poziom TNF-alfa. Wymienione parametry są markerami stanu zapalnego i odgrywają bardzo ważną rolę w przebiegu i rozwoju różnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (zawał serca, udar mózgu) oraz leczeniu chorób zapalnych (reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Crohna, łuszczyca). Jednocześnie badania II fazy potwierdziły obniżenie poziomu trójglicerydów oraz podniesienie poziomu tzw. dobrego cholesterolu HDL.

Wyniki uzyskane podczas II fazy badań klinicznych pozwoliły spółce Pharmena na dokonanie nowych zgłoszeń patentowych oraz opracowanie programów badawczych w obszarze chorób sercowo-naczyniowych i w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Wspomniane korzyści terapeutyczne wykorzystywane są również we wprowadzonych na rynek przez Pharmenę preparatach dermokosmetycznych, posiadających ochronę patentową. Spółka prowadzi badania w celu wdrożenia do produkcji nowych dermokosmetyków, rozszerzając istniejące oraz tworząc nowe linie produktowe.

PHARMENA prowadzi także działania mające na celu wprowadzenie do sprzedaży na obszarze Unii Europejskiej innowacyjnego suplementu diety opartego na 1-MNA, przeznaczonego do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych w profilaktyce miażdżycy. Będzie to innowacyjny produkt posiadający zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej (naturalnej) prostacykliny.Konrad Palka – Prezes Zarządu

Konrad Palka pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Pharmena od początku powstania Spółki.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w Pharmenie pracował w branży finansowej. W latach 1994-2003 pełnił szereg funkcji związanych ze sprzedażą i marketingiem m.in. był Dyrektorem Oddziału ds. Private Banking w Banku Austria Creditanstalt, Dyrektorem ds. Sprzedaży w funduszu emerytalnym założonym przez Citibank – Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Spółkach Asset Management BRE Banku – Skarbiec Serwis Finansowy i Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Konrad Palka jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Finansów i Bankowości oraz uzyskał Executive Certificate in Business Administration, University of Notre Dame, Mendoza College of Business. Odbył szereg szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży prowadzonych m.in. przez Swiss Re, Bank Austria Creditanstalt, Citibank.

 

Marzena Wieczorkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Marzena Wieczorkowska związana jest z Pharmeną od początku powstania Spółki. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Pharmena SA. Wcześniej pełniła stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Pharmena Sp. z o.o. Od lipca 2013 r. pełni również w Spółce funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 22716. W latach 1998-2003 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. W latach 1999-2002 beneficjentka Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Marzena Wieczorkowska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Odbyła szereg szkoleń w zakresie kosmetologii, oceny bezpieczeństwa, znakowania, technologii wytwarzania kosmetyków oraz dobrych praktyk produkcji (GMP) kosmetyków.

 

Anna Zwolińska – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu na rynek krajowy

Anna Zwolińska rozpoczęła pracę w firmie Pharmena w styczniu 2005 r. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju w dziale badań i rozwoju. W styczniu 2008 roku związała się z działem sprzedaży i marketingu, obejmując stanowisko Kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu. Od maja 2010 roku pełni w firmie Pharmena SA funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1998 – 2004 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na Wydziale Chemicznym w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Anna Zwolińska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Jest autorką i współautorką 8 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 11 komunikatów naukowych prezentowanych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Odbyła szereg szkoleń z zakresu sprzedaży i marketingu.