Strategia spółki

PHARMENA SA to dynamicznie rozwijająca się, publiczna spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Strategia Spółki koncentruje się na trzech obszarach działalności dotyczących:

  1. prowadzenia badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym w celu komercjalizacji tego leku,
  2. produkcji innowacyjnych dermokosmetyków,
  3. wdrożenia na rynek innowacyjnego suplementu diety w profilaktyce miażdżycy.

W zakresie projektu leku przeciwmiażdżycowego zawierającego 1-MNA Spółka przeprowadziła badania farmakokinetyczne fazy I w całkowitej dziennej dawce do 1000mg (badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie) oraz 14-tygodniowe badanie fazy II u pacjentów z dyslipidemią w całkowitej dziennej dawce do 6000 mg (badanie prowadzone w Kanadzie). Przeprowadzone dotychczas badania kliniczne fazy I oraz fazy II u pacjentów wykazały, że 1-MNA to preparat bezpieczny i dobrze tolerowany.

Opierając się na wynikach badań przedklinicznych i wczesnych klinicznych, potencjalne wskazania terapeutyczne dla doustnych terapii systemowych 1-MNA obejmują m.in: dyslipidemię, miażdżycę, zawały serca, leczenie zaburzeń gastrycznych czy też choroby zapalne takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Crohna, łuszczyca. W badaniach przedklinicznych, 1-MNA wykazał zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka sercowo-naczyniowego, a poprzez wykazanie unikalnej zdolności do stymulowania produkcji endogennej prostacykliny (PGI2), 1-MNA wykazał działanie przeciwzakrzepowe, polepszał funkcjonowanie śródbłonka i chronił przed powstawaniem uszkodzeń żołądka. 

Wyniki uzyskane podczas II fazy badań klinicznych pozwoliły spółce Pharmena na dokonanie nowych zgłoszeń patentowych oraz opracowanie programów badawczych w obszarze chorób sercowo-naczyniowych i w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Spółka w celu dalszej komercjalizacji projektu leku przeciwmiażdżycowego prowadzi prezentacje projektu przemysłowi farmaceutycznemu.

Potencjalne przychody z komercjalizacji leku 1-MNA mogą mieć bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Rynek leków w chorobach sercowo-naczyniowych szacowany jest  na ponad 40 mld USD. Wprowadzenie leku o korzystnych właściwościach terapeutycznych, bez działań ubocznych występujących w obecnie dostępnych terapiach, będzie przełomem w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego też 1-MNA, który stwarza takie możliwości, może stać się wiodącą terapią na wartym dziesiątki miliardów dolarów rynku chorób sercowo-naczyniowych.

W obszarze działalności dermokosmetycznej Spółka planuje systematyczne poszerzanie asortymentu produktów oraz wprowadzenie produktów na zagraniczne rynki.
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego suplementu diety (nowa żywność) opartego na 1-MNA, stosowanego do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych w profilaktyce miażdżycy, stanowić będzie nowy obszar działalności Spółki. Światowy rynek suplementów diety dynamicznie się rozwija, co wynika z mody na zdrowy tryb życia, zwiększenia świadomości znaczenia profilaktyki w ochronie zdrowia, wydłużenia życia oraz wzrostu zamożności konsumentów. Szacuje się, iż w samej Polsce 18 mln osób jest zagrożonych miażdżycą, z czego tylko 8 mln osób jest tego świadoma. Miażdżyca jest zaliczana do najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych i jest obok nowotworów jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Rynek preparatów OTC w Polsce w kategorii „Serce i układ krwionośny” w 2011 roku szacowany był na 271 mln złotych (dane IMS). Spółka planuje w okresie 3 lat od daty wprowadzenia produktu osiągnąć 6% udział w rynku, docelowo 12%.

W 2013 r. PHARMENA złożyła w Food Standards Agency (FSA) w Londynie wniosek o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności w trybie art. 4 rozporządzenia nr 258/97. Jest on obecnie w trakcie szczegółowej i wielostopniowej procedury oceny prowadzonej na szczeblu europejskim przez Stały Komitet ds. Środków Spożywczych przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA, zgodnie z art. 7 oraz art. 13 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r.

Po zarejestrowaniu 1-MNA jako nowej żywności PHARMENA zamierza rozpocząć sprzedaż suplementów diety pod własną marką w Polsce i jednocześnie poszukiwać kontrahentów, którym mogłaby udzielić licencji na rynki europejskie.


Konrad Palka – Prezes Zarządu

Konrad Palka pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Pharmena od początku powstania Spółki.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w Pharmenie pracował w branży finansowej. W latach 1994-2003 pełnił szereg funkcji związanych ze sprzedażą i marketingiem m.in. był Dyrektorem Oddziału ds. Private Banking w Banku Austria Creditanstalt, Dyrektorem ds. Sprzedaży w funduszu emerytalnym założonym przez Citibank – Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Spółkach Asset Management BRE Banku – Skarbiec Serwis Finansowy i Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Konrad Palka jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Finansów i Bankowości oraz uzyskał Executive Certificate in Business Administration, University of Notre Dame, Mendoza College of Business. Odbył szereg szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży prowadzonych m.in. przez Swiss Re, Bank Austria Creditanstalt, Citibank.

 

Marzena Wieczorkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Marzena Wieczorkowska związana jest z Pharmeną od początku powstania Spółki. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Pharmena SA. Wcześniej pełniła stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Pharmena Sp. z o.o. Od lipca 2013 r. pełni również w Spółce funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 22716. W latach 1998-2003 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. W latach 1999-2002 beneficjentka Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Marzena Wieczorkowska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Odbyła szereg szkoleń w zakresie kosmetologii, oceny bezpieczeństwa, znakowania, technologii wytwarzania kosmetyków oraz dobrych praktyk produkcji (GMP) kosmetyków.

 

Anna Zwolińska – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu na rynek krajowy

Anna Zwolińska rozpoczęła pracę w firmie Pharmena w styczniu 2005 r. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju w dziale badań i rozwoju. W styczniu 2008 roku związała się z działem sprzedaży i marketingu, obejmując stanowisko Kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu. Od maja 2010 roku pełni w firmie Pharmena SA funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1998 – 2004 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na Wydziale Chemicznym w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Anna Zwolińska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Jest autorką i współautorką 8 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 11 komunikatów naukowych prezentowanych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Odbyła szereg szkoleń z zakresu sprzedaży i marketingu.