Komunikaty prasowePharmena przedstawia wyniki za II kwartał

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna w drugim kwartale 2017 roku osiągnęła 3,7 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, przy zysku EBITDA i netto na poziomach odpowiednio 0,5 i 0,3 mln zł.

Czytaj dalej

Pharmena zwiększyła sprzedaż w I kwartale 2017 r. i realizuje kolejne kontrakty

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna podsumowała I kwartał 2017r.

Czytaj dalej

Pharmena podpisuje nowy kontrakt na sprzedaż dermokosmetyków i rozwija działalność na Bliskim Wschodzie

Pharmena, biotechnologiczna spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała kontrakt na sprzedaż dermokosmetyków z odbiorcą z Bangladeszu.

Czytaj dalej

Pharmena zaprezentuje się na jednej z największych na świecie konferencji dot. tematyki miażdżycy, zakrzepicy i chorób sercowo-naczyniowych

Czytaj dalej

Bardzo udany III kwartał Pharmeny

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna osiągnęła w III kwartale 2016r. z głównej działalności operacyjnej bardzo dobre rezultaty finansowe i wzrost rentowności.

Czytaj dalej

Pharmena publikuje wyniki za czwarty kwartał

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna osiągnęła w czwartym kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego w wysokości 5,1 mln zł.

Czytaj dalej

Pharmena podsumowuje udany II kwartał

harmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna osiągnęła w drugim kwartale 2016 r. 4,4 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 9 proc. w ujęciu rocznym.

Czytaj dalej

Wyniki II fazy badań klinicznych w projekcie Pharmeny potwierdziły nie tylko przeciwmiażdżycową funkcje 1-MNA

Biotechnologiczna spółka Pharmena opublikowała wyniki II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym opartym na opatentowanej substancji czynnej 1MNA, z których wynika, że obniża ona istotnie statystycznie markery stanu zapalnego u pacjentów z dyslipidemią.

Czytaj dalej

Pharmena realizuje globalne plany i podsumowuje kolejny kwartał wzrostów

Biotechnologiczna spółka Pharmena, wypracowała w IV kwartale 2015 r. 0,9 mln zł jednostkowego zysku netto, czyli o 17 proc. więcej niż przed rokiem.

Czytaj dalej

Pharmena: wstępne informacje na temat wyników badań II fazy

Innowacyjny lek przeciwmiażdżycowy 1-MNA jest bezpieczny i dobrze tolerowany przez pacjentów, wynika z raportu podsumowującego II fazę badań, który otrzymała spółka biotechnologiczna Pharmena. Dzięki otrzymanym wynikom polska spółka będzie się mogła starać o ochronę patentową w nowych obszarach.

Czytaj dalej

Główny akcjonariusz Pharmeny zwiększa zaangażowanie w spółkę

Główny akcjonariusz Pharmeny, Pelion nabył łącznie 2 000 szt. akcji spółki. Dzięki tym transakcjom zaangażowanie podmiotu w spółce wynosi obecnie 45,94 proc. kapitału.

Czytaj dalej

Pharmena rozwija innowacyjny lek i dynamicznie zwiększa sprzedaż dermokosmetyków

Pharmena, biotechnologiczna spółka z NewConnect, w pierwszych 9 miesiącach 2015 r. zrealizowała projekty o przełomowym znaczeniu. Finalizowała II fazę badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, która zakończyła się ostatecznie w październiku.

Czytaj dalej

Pharmena pomyślnie zakończyła II etap badań klinicznych nad nowym lekiem przeciwmiażdżycowym

Notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna Pharmena, zakończyła z sukcesem badania wszystkich pacjentów objętych II fazą badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, opartym na opatentowanej substancji czynnej 1-MNA.

Czytaj dalej

Pharmena z pozytywną opinią brytyjskiego Komitetu ACNFP ws. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności

Biotechnologiczna spółka Pharmena otrzymała informację o finalizacji pozytywnej opinii przez Komitet ACNFP - Advisory Committee on Novel Foods and Processes dotyczącej autoryzacji 1-MNA jako składnika nowej żywności.

Czytaj dalej

Pharmena bardzo blisko ukończenia II fazy badań klinicznych innowacyjnego leku

Pharmena S.A., notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, zakończyła badania już ponad 70% pacjentów objętych II fazą badań nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym opartym na opatentowanej substancji czynnej 1-MNA.

Czytaj dalej

Prawie 46% wzrostu przychodów z głównej działalności Pharmeny w drugim kwartale

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna osiągnęła narastająco w pierwszych dwóch kwartałach 2015 r. 8,31 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 20% w ujęciu rocznym.

Czytaj dalej

Pharmena przed terminem zakończyła rekrutację do badań nad lekiem przeciwmiażdżycowym

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna zakończyła w Ameryce Północnej rekrutację do badań nad innowacyjnym lekiem opartym na opatentowanej substancji czynnej 1-MNA, który może być stosowanym w leczeniu miażdżycy oraz innych zaburzeń układu sercowo-naczyniowego.

Czytaj dalej

Pharmena znacznie przyspiesza tempo badań nad lekiem przeciwmiażdżycowym

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna raportuje kolejne dane dot. postępów trwających w Ameryce Północnej badań nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym opartym na opatentowanej substancji czynnej 1-MNA.

Czytaj dalej

Kolejny kwartał wzrostu rentowności głównej działalności Pharmeny

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna osiągnęła w pierwszych trzech miesiącach 2015 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 4,27 mln zł, co stanowi wzrost prawie o 3% w skali roku. Spółka wypracowała w I kwartale 2015 r. 1,14 mln zł jednostkowego zysku operacyjnego (wzrost o 23% r/r) oraz odnotowała jednostkowy zysk netto na analogicznym poziomie 1,14 mln, co z kolei wynosi 36% wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Czytaj dalej

Pharmena z pozytywną informacją zwrotną ws. wprowadzenia innowacyjnego suplementu diety na rynek

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna dostała od brytyjskiej Agencji ds. Standardów Żywności (FSA) informację dotyczącą rejestracji innowacyjnego suplementu diety stosowanego w profilaktyce miażdżycy i zawierającego opatentowaną prawie na całym świecie cząsteczkę 1-MNA. Komitet nie miał uwag w stosunku do ostatnich uzupełnień wniosku, poprosił jedynie o ostateczne wyznaczenie dawki, która będzie stosowana po wprowadzeniu składnika żywności na rynek.

Czytaj dalej

Pharmena o krok dalej w projekcie badań nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna opublikowała w poniedziałek dane o kolejnych postępach prowadzonych w Ameryce Północnej badań klinicznych. Badania dotyczą leku przeciwmiażdżycowego zawierającego opatentowaną przez Pharmenę innowacyjną cząsteczkę 1-MNA. Według stanu na 27 marca 2015 r. do badania klinicznego zostało włączonych 49 pacjentów, z czego 19 pacjentów badanie pomyślnie skończyło. Projekt badawczy nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym (TRIA-662) prowadzony jest w Ameryce Północnej za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation i w perspektywie ma na celu komercjalizację tego leku na światowym rynku poprzez największe innowacyjne koncerny farmaceutyczne. Badania na ludziach (in vivo) obecnie prowadzone są w II fazie klinicznej.

Czytaj dalej

Pharmena uzupełniła wniosek o wprowadzenie innowacyjnego suplementu diety

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna wysłała do brytyjskiej Agencji ds. Standardów Żywności (FSA) dodatkowe dane dot. wniosku spółki o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu 1-MNA jako składnika nowej żywności w profilaktyce miażdżycy. Pharmena została poproszona o przygotowanie uzupełniającej oceny ryzyka stosowania suplementu i przedstawienie jej wyniku do komitetu ACNFP (Advisory Committee on Novel Foods and Processes), który ostatnim razem rozpatrywał wniosek spółki podczas posiedzenia w lutym br.

Czytaj dalej

Pharmena coraz bliżej zgody na wprowadzenie 1-MNA w suplemencie diety stosowanym w profilaktyce miażdżycy

Pharmena S.A. – dynamicznie rozwijająca się spółka biotechnologiczna uzyskała od brytyjskiej Agencji ds. Standardów Żywności (FSA) informacje o wyniku kolejnego posiedzenia komitetu, podczas którego omawiany był wniosek spółki o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu 1-MNA jako składnika nowej żywności. Procedura autoryzacji trwa ponad 2 lata i jest coraz bliżej końca. Pozytywna decyzja otworzyłaby m.in. drogę do wdrożenia innowacyjnego suplementu diety zawierającego 1-MNA stosowanego w profilaktyce miażdżycy na rynki wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Czytaj dalej

Sukces emisji akcji firmy Pharmena SA

Notowana na NewConnect polska firma biotechnologiczna Pharmena SA, prowadząca badania nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym oraz produkująca innowacyjne dermokosmetyki, z sukcesem zakończyła emisję akcji serii C. Zapisy na akcje były przyjmowane od 10 września 2012 r. do 26 września 2012 r. Wszystkie oferowane przez Spółkę w ramach emisji z prawem poboru akcje zostały objęte. Spółka z emisji 781.782 akcji serii C pozyskała 5.081.583 zł na dalszy rozwój działalności.

Czytaj dalej

Rozpoczęcie badań biodostępności nad nowym polskim lekiem przeciwmiażdżycowym

Polska spółka biotechnologiczna Pharmena SA, prowadząca badania nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, złożyła wniosek o wydanie zgody na rozpoczęcie badań biodostępności. Pharmena SA informuje, że w dniu 30 października br. został złożony wniosek w Health Canada, Dyrektoriat Produktów Naturalnych o wydanie zgody na przeprowadzenie badania biodostępności leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA (nazwa robocza leku TRIA-662). Badanie biodostępności leku określa szybkość i stopień wchłaniania substancji leczniczej do krążenia ogólnego po jednorazowym podaniu. Planuje się przeprowadzenie badania biodostępności (randomizowanego, z podwójnie ślepą próbą) na grupie 20 pacjentów. Badanie obejmować będzie dwie grupy badawcze: 1-MNA vs. niacyna (substancja czynna używana w lekach przeciwmiażdżycowych znajdujących się obecnie w sprzedaży).

Czytaj dalej

Pharmena na New Connect

Dziś (25.08.2008r.) odbędzie się pierwsze notowanie akcji spółki Pharmena na rynku New Connect. Emisja akcji serii B farmaceutycznej spółki została niemal w całości objęta przez fundusze inwestycyjne. W przypadku rynku alternatywnego to sytuacja unikalna – świadczy ona o uznaniu oferty Pharmeny za wyjątkową. Dochód z emisji zostanie przeznaczony przede wszystkim na kontynuację badań nad lekiem przeciwmiażdżycowym.

Czytaj dalej

Pharmena w rok po emisji w bardzo dobrej kondycji

Pharmena konsekwentnie realizuje swoje globalne plany inwestycyjne i nabiera wiatru w żagle osiągając w pierwszym półroczu lepsze wyniki niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Aktualna kondycja finansowa łódzkiej firmy może być jednym z dowodów na to, że branża dermokosmetyków wyraźnie opiera się kryzysowi gospodarczemu. W rok po debiucie na New Connect spółka umacnia swoją pozycję kontynuując inwestycje i badania na rynku amerykańskim.

Czytaj dalej

Pharmena wchodzi na New Connect – plany rozwoju spółki

Spółka Pharmena jest doskonałym przykładem tego, że w biznesie procentują przede wszystkim pomysł i fachowa wiedza. Pharmena zamierza we współpracy z partnerami amerykańskimi wprowadzić na światowy rynek nowoczesny lek przeciwmiażdżycowy.

Czytaj dalej

Sukces emisji akcji firmy Pharmena SA

Notowana na NewConnect polska firma biotechnologiczna Pharmena SA, prowadząca badania nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym oraz produkująca innowacyjne dermokosmetyki, z sukcesem zakończyła emisję akcji serii C. Zapisy na akcje były przyjmowane od 10 września 2012 r. do 26 września 2012 r. Wszystkie oferowane przez Spółkę w ramach emisji z prawem poboru akcje zostały objęte. Spółka z emisji 781.782 akcji serii C pozyskała 5.081.583 zł na dalszy rozwój działalności.

Czytaj dalej


Konrad Palka – Prezes Zarządu

Konrad Palka pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Pharmena od początku powstania Spółki.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w Pharmenie pracował w branży finansowej. W latach 1994-2003 pełnił szereg funkcji związanych ze sprzedażą i marketingiem m.in. był Dyrektorem Oddziału ds. Private Banking w Banku Austria Creditanstalt, Dyrektorem ds. Sprzedaży w funduszu emerytalnym założonym przez Citibank – Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Spółkach Asset Management BRE Banku – Skarbiec Serwis Finansowy i Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Konrad Palka jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Finansów i Bankowości oraz uzyskał Executive Certificate in Business Administration, University of Notre Dame, Mendoza College of Business. Odbył szereg szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży prowadzonych m.in. przez Swiss Re, Bank Austria Creditanstalt, Citibank.

 

Marzena Wieczorkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Marzena Wieczorkowska związana jest z Pharmeną od początku powstania Spółki. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Pharmena SA. Wcześniej pełniła stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Pharmena Sp. z o.o. Od lipca 2013 r. pełni również w Spółce funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 22716. W latach 1998-2003 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. W latach 1999-2002 beneficjentka Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Marzena Wieczorkowska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Odbyła szereg szkoleń w zakresie kosmetologii, oceny bezpieczeństwa, znakowania, technologii wytwarzania kosmetyków oraz dobrych praktyk produkcji (GMP) kosmetyków.

 

Anna Zwolińska – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu na rynek krajowy

Anna Zwolińska rozpoczęła pracę w firmie Pharmena w styczniu 2005 r. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju w dziale badań i rozwoju. W styczniu 2008 roku związała się z działem sprzedaży i marketingu, obejmując stanowisko Kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu. Od maja 2010 roku pełni w firmie Pharmena SA funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1998 – 2004 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na Wydziale Chemicznym w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Anna Zwolińska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Jest autorką i współautorką 8 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 11 komunikatów naukowych prezentowanych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Odbyła szereg szkoleń z zakresu sprzedaży i marketingu.