PHARMENA - zdobywcą Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego

Wicewojewoda łódzki Witold Gwiazda wręczył najlepszym firmom w regionie laury gospodarcze. 9 menedżerów odebrało statuetki – dzieło łódzkiego artysty rzeźbiarza Kazimierza Karpińskiego, a trzech – wyróżnienia w postaci dyplomów.

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego jest jedyną regionalną nagrodą państwową, ma charakter honorowy, a tegoroczna edycja jest już czwartą z kolei. Laureaci mogą używać w materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Zwycięzca Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego w roku 2007”, natomiast wyróżnione firmy otrzymują dyplom, który zezwala na posługiwanie się nazwą : „Wyróżniony w konkursie Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego”.

O wyborze najlepszych zadecydowała kapituła, w skład której wchodzą reprezentanci gospodarki i biznesu, świata nauki, kultury i mediów. Przewodniczyła jej Jolanta Chełmińska, dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO BP. - Liczba przedsiębiorstw i wynalazków z całego regionu, które odniosły znaczące sukcesy pretendujące do uhonorowania jest godna podziwu. W 8 kategoriach odnotowaliśmy ponad 40 zgłoszeń. Do nagrody nominowaliśmy 16 przedsiębiorstw i instytucji, spośród których wojewoda Helena Pietraszkiewicz wybrała 12. Dla naszego województwa to z pewnością dobrze rokujący na przyszłość fakt - oceniła przewodnicząca kapituły.

Gratulując laureatom, Witold Gwiazda powiedział m.in.:

- Przyznając Nagrodę Gospodarczą, pragniemy docenić Państwa sukcesy i pokazać publicznie ich autorów. Zależy nam bardzo, aby w naszym województwie tak samo głośno mówiło się o osiągnięciach wielkich firm o globalnym zasięgu, jak też i o wspaniałych dokonaniach małej i średniej przedsiębiorczości oraz rolnictwa. Pragniemy bardzo, aby sukcesy łódzkich naukowców były promowane jako niebagatelny element rozwoju gospodarczego województwa i kraju. To nie tylko moje przekonanie jako przedstawiciela administracji rządowej, ale – jestem pewien – również przekonanie całej Kapituły Nagrody Gospodarczej.


Konrad Palka – Prezes Zarządu

Konrad Palka pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Pharmena od początku powstania Spółki.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w Pharmenie pracował w branży finansowej. W latach 1994-2003 pełnił szereg funkcji związanych ze sprzedażą i marketingiem m.in. był Dyrektorem Oddziału ds. Private Banking w Banku Austria Creditanstalt, Dyrektorem ds. Sprzedaży w funduszu emerytalnym założonym przez Citibank – Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Spółkach Asset Management BRE Banku – Skarbiec Serwis Finansowy i Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Konrad Palka jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Finansów i Bankowości oraz uzyskał Executive Certificate in Business Administration, University of Notre Dame, Mendoza College of Business. Odbył szereg szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży prowadzonych m.in. przez Swiss Re, Bank Austria Creditanstalt, Citibank.

 

Marzena Wieczorkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Marzena Wieczorkowska związana jest z Pharmeną od początku powstania Spółki. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Pharmena SA. Wcześniej pełniła stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Pharmena Sp. z o.o. Od lipca 2013 r. pełni również w Spółce funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 22716. W latach 1998-2003 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. W latach 1999-2002 beneficjentka Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Marzena Wieczorkowska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Odbyła szereg szkoleń w zakresie kosmetologii, oceny bezpieczeństwa, znakowania, technologii wytwarzania kosmetyków oraz dobrych praktyk produkcji (GMP) kosmetyków.

 

Anna Zwolińska – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu na rynek krajowy

Anna Zwolińska rozpoczęła pracę w firmie Pharmena w styczniu 2005 r. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju w dziale badań i rozwoju. W styczniu 2008 roku związała się z działem sprzedaży i marketingu, obejmując stanowisko Kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu. Od maja 2010 roku pełni w firmie Pharmena SA funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1998 – 2004 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na Wydziale Chemicznym w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Anna Zwolińska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Jest autorką i współautorką 8 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 11 komunikatów naukowych prezentowanych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Odbyła szereg szkoleń z zakresu sprzedaży i marketingu.