Kalendarz inwestora

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022

31 marca 2022 r. - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 r.,
27 maja 2022 r. - Raport za I kwartał 2022 r.
26 sierpnia 2022 r. - Raport za II kwartał 2022 r.
25 listopada 2022 r. - Raport za III kwartał 2022 r.


Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021

31 marca 2020 r. - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020 r.,
28 maja 2021 r. - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr
27 sierpnia 2021 r. - Raport okresowy półroczny za 2021 PSr
26 listopada 2021 r. - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr


Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020

31 marca 2020 r. - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019 r.,
15 maja 2020 r. - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
28 sierpnia 2020 r. - Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
23 listopada 2020 r. - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr


Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019

21 marca 2019 r. - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018 r.,
30 maja 2019 r. - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
30 września 2019 r. - Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
14 listopada 2019 r. - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr


Oferta publiczna Akcji serii E z zachowaniem prawa poboru

20 grudnia 2018 r. - Dzień prawa poboru Akcji Serii E (to jest dzień, według którego zostaną określeni akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii E).


Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018

21 marca 2018 r. - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017 r.,
14 maja 2018 r. - dane za I kwartał 2018 r.,
13 sierpnia 2018 r. - dane za II kwartał 2018 r.,
13 listopada 2018 r. - dane za III kwartał 2018 r.


Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017

10 luty 2017 r. – dane za IV kwartał 2016 r.,
21 marca 2017 r. - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016 r.,
8 maja 2017 r. - dane za I kwartał 2017 r.,
11 sierpnia 2017 r. - dane za II kwartał 2017 r.,
13 listopada 2017 r. - dane za III kwartał 2017 r. 


Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016

12 luty 2016 r. – dane za IV kwartał 2015 r.,
21 marca 2016 r. - raport roczny za rok 2015 r.,
13 maja 2016 r. - dane za I kwartał 2016 r., 
12 sierpnia 2016 r. - dane za II kwartał 2016 r., 
14 listopada 2016 r. - dane za III kwartał 2016 r.

 

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015

13 luty 2015 r. – dane za IV kwartał 2014 r.

15 kwiecień 2015 r. - raport roczny za rok 2014 r.
14 maj 2015 r. - dane za I kwartał 2015 r.
14 sierpień 2015 r. - dane za II kwartał 2015 r.
13 listopad 2015 r. - dane za III kwartał 2015 r.

 

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014

14 luty 2014 r. - dane za IV kwartał 2013 r.,
15 kwiecień 2014 r. - raport roczny za rok 2013 r.,
14 maj 2014 r. - dane za I kwartał 2014 r.,
14 sierpień 2014 r. - dane za II kwartał 2014 r.,
14 listopad 2014 r. - dane za III kwartał 2014 r.,

 

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013

14 luty 2013 r.  – dane za IV kwartał 2012 r.
15 kwiecień 2013 r.  - raport roczny za rok 2012 r.
14 maj 2013 r.  - dane za I kwartał 2013 r.
14 sierpień 2013 r.  - dane za II kwartał 2013 r.
14 listopad 2013 r.  - dane za III kwartał 2013 r.

 

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012

13 luty 2012 r. – dane za IV kwartał 2011 r.
14 maja 2012 r. - dane za I kwartał 2012 r.
2 kwietnia 2012 r. - raport roczny za rok 2011 r.
14 sierpnia 2012 r. - dane za II kwartał 2012 r.
14 listopada 2012 r.  - dane za III kwartał 2012 r.
14 luty 2013 r. - dane za IV kwartał 2012 r.

 

Pharmena SA w segmencie NC LEAD

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w komunikacie z dnia 31 marca 2011r. ogłosił listę spółek, które zostały zakwalifikowane do segmentu NewConnect Lead. Wśród nich znalazła się Pharmena SA. Spółka znajduje się w segmencie wiodących spółek na rynku NewConnect od początku jego istnienia. Weryfikacja spółek do tego segmentu odbywa się co kwartał.

 

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2011

6 luty 2011 r. – dane za IV kwartał 2010 r.
12 maj 2011 r. - dane za I kwartał 2011 r.
31 maja 2011 r. - raport roczny za rok 2010 r.
12 sierpnia 2011 r. - dane za II kwartał 2011 r.
10 listopad 2011 r.  - dane za III kwartał 2011 r.
13 luty 2012 r. - dane za IV kwartał 2011 r.

 

Pharmena SA w segmencie NC LEAD

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w komunikacie z dnia 30 września 2010r. ogłosił listę spółek, które zostały zakwalifikowane do segmentu NewConnect Lead. Wśród nich znalazła się Pharmena SA. Jest to kolejna nominacja Emitenta do tego segmentu wiodących spółek na rynku NewConnect.

 

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2010

12 luty 2010 r. – dane za IV kwartał 2009 r.
6 maj 2010 r. - dane za I kwartał 2010 r.
19 kwietnia 2010 r. - raport roczny za rok 2009 r.
12 sierpnia 2010 r. - dane za II kwartał 2010 r.
5 listopad 2010 r.  - dane za III kwartał 2010 r.
4 luty 2011 r. - dane za IV kwartał 2010 r.

 

Informacja o dywidendzie za rok 2009

4 sierpnia 2010 r. - dzień ustalenia praw akcjonariuszy do dywidendy (dzień dywidendy)

18 sierpnia 2010 r. - dzień wypłaty dywidendy

 

Informacja o konferencji 24 sierpnia 2010r.

W dniu 24 sierpnia 2010r. odbyła się konferencja prasowa w Warszawie hotel Radisson SAS dotycząca konsolidacji przez Pharmenę istotnych aktywów projektu leku przeciwmiażdżycowego w związku z nabyciem 100% akcji w spółce portfelowej Cortria Corporation z siedzibą w Bostonie, USA (o tym fakcie Spółki informowała w raporcie bieżącym nr 41/2010 z dnia 20 sierpnia 2010r).

 

Konrad Palka – Prezes Zarządu

Konrad Palka pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Pharmena od początku powstania Spółki.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w Pharmenie pracował w branży finansowej. W latach 1994-2003 pełnił szereg funkcji związanych ze sprzedażą i marketingiem m.in. był Dyrektorem Oddziału ds. Private Banking w Banku Austria Creditanstalt, Dyrektorem ds. Sprzedaży w funduszu emerytalnym założonym przez Citibank – Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Spółkach Asset Management BRE Banku – Skarbiec Serwis Finansowy i Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Konrad Palka jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Finansów i Bankowości oraz uzyskał Executive Certificate in Business Administration, University of Notre Dame, Mendoza College of Business. Odbył szereg szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży prowadzonych m.in. przez Swiss Re, Bank Austria Creditanstalt, Citibank.

 

Marzena Wieczorkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Marzena Wieczorkowska związana jest z Pharmeną od początku powstania Spółki. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Pharmena SA. Wcześniej pełniła stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Pharmena Sp. z o.o. Od lipca 2013 r. pełni również w Spółce funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 22716. W latach 1998-2003 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. W latach 1999-2002 beneficjentka Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Marzena Wieczorkowska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Odbyła szereg szkoleń w zakresie kosmetologii, oceny bezpieczeństwa, znakowania, technologii wytwarzania kosmetyków oraz dobrych praktyk produkcji (GMP) kosmetyków.

 

Anna Zwolińska – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu na rynek krajowy

Anna Zwolińska rozpoczęła pracę w firmie Pharmena w styczniu 2005 r. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju w dziale badań i rozwoju. W styczniu 2008 roku związała się z działem sprzedaży i marketingu, obejmując stanowisko Kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu. Od maja 2010 roku pełni w firmie Pharmena SA funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1998 – 2004 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na Wydziale Chemicznym w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Anna Zwolińska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Jest autorką i współautorką 8 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 11 komunikatów naukowych prezentowanych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Odbyła szereg szkoleń z zakresu sprzedaży i marketingu.