Rada Doradztwa Strategicznego

dr Brian K. Halak

Brian Halak związany jest od 2001 roku z Domain Associates, wiodącym na świecie funduszem biotechnologicznym, gdzie od 2006 roku pełni funkcje Partnera. Obecnie zasiada w radzie dyrektorów m.in. Alimera Sciences, GI Dynamics, Immune Control, Optherion, Tobira Therapeutics i Vanda Pharmaceuticals (NASDAQ: VNDA). Zasiadał również w radzie dyrektorów Cortria™ Corporation i Esprit Pharma. Przed rozpoczęciem pracy w Domain Associates, w latach 2000-2001, związany był z funduszem Advanced Technology Ventures gdzie uczestniczył w inwestycjach w firmy: Plexxikon, Percardia i Emphasys. W latach 1993-1995 był konsultantem dla Wilkerson Group. Odpowiadał za opracowanie strategii dla spółek farmaceutycznych i firm z obszaru ochrony zdrowia. Brian Halak ukończył Uniwersytet w Pensylwanii z zakresu inżynierii biomedycznej oraz uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Thomas Jefferson.

 

dr Dennis H. Giesing

Dennis Giesing, w latach 2007-2009, był Naczelnym Dyrektorem ds. Nauki w Cortria™ Corporation. Przez ponad 30 lat, pełnił różne funkcje w dużych przedsiębiorstwach farmaceutycznych zdobywając unikalne doświadczenie z zakresu badań klinicznych. Dennis Giesing był Wiceprezesem w Aventis Pharmaceuticals, gdzie odpowiadał za badania i rozwój. Przed podjęciem pracy w Aventis związany był z Hoechst Marion Roussel, Marion Merrell Dow i Marion Laboratories. Zajmował się metabolizmem leków i farmakokinetyką kliniczną. Odegrał znaczną rolę w rozwoju i rejestracji wielu nowych leków takich jak: Allegra, Ketek, Adipra, Anzemet, Cardizem, Pentassa. Dennis Giesing ukończył chemię na Uniwersytecie Missouri oraz uzyskał tytuł doktora z zakresu Biochemicznej Farmakologii. Jest założycielem i Prezesem CepheidRX, która świadczy usługi w zakresie planowania rozwoju dla firm farmaceutycznych i biotechnologicznych.

 

dr Eugenio A. Cefali

Eugenio Cefali jest znanym ekspertem w dziedzinie farmaceutycznego rozwoju niacyny, biodostępności i farmakokinetyki, posiadający kilka patentów w tej dziedzinie. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Badań i Rozwoju w Cortria™ Corporation. Eugenio Cefali w latach 1994-2007 związany był z Kos Pharmaceuticals, gdzie zajmował stanowiska: Wiceprezesa ds. Farmakologii Klinicznej, Wiceprezesa ds. Rozwoju Klinicznego oraz Wiceprezes ds. Lead Optimization. Przed podjęciem pracy w Kos Pharmaceuticals związany był z Whitby Research w Richmond oraz Schering Plough Research. Eugenio Cefali ukończył Uniwersytet St. John oraz Uniwersytet Virginia Commonwealth , Medical College of Virginia.

Konrad Palka – Prezes Zarządu

Konrad Palka pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Pharmena od początku powstania Spółki.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w Pharmenie pracował w branży finansowej. W latach 1994-2003 pełnił szereg funkcji związanych ze sprzedażą i marketingiem m.in. był Dyrektorem Oddziału ds. Private Banking w Banku Austria Creditanstalt, Dyrektorem ds. Sprzedaży w funduszu emerytalnym założonym przez Citibank – Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Spółkach Asset Management BRE Banku – Skarbiec Serwis Finansowy i Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Konrad Palka jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Finansów i Bankowości oraz uzyskał Executive Certificate in Business Administration, University of Notre Dame, Mendoza College of Business. Odbył szereg szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży prowadzonych m.in. przez Swiss Re, Bank Austria Creditanstalt, Citibank.

 

Marzena Wieczorkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Marzena Wieczorkowska związana jest z Pharmeną od początku powstania Spółki. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Pharmena SA. Wcześniej pełniła stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Pharmena Sp. z o.o. Od lipca 2013 r. pełni również w Spółce funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 22716. W latach 1998-2003 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. W latach 1999-2002 beneficjentka Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Marzena Wieczorkowska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Odbyła szereg szkoleń w zakresie kosmetologii, oceny bezpieczeństwa, znakowania, technologii wytwarzania kosmetyków oraz dobrych praktyk produkcji (GMP) kosmetyków.

 

Anna Zwolińska – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu na rynek krajowy

Anna Zwolińska rozpoczęła pracę w firmie Pharmena w styczniu 2005 r. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju w dziale badań i rozwoju. W styczniu 2008 roku związała się z działem sprzedaży i marketingu, obejmując stanowisko Kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu. Od maja 2010 roku pełni w firmie Pharmena SA funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1998 – 2004 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na Wydziale Chemicznym w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Anna Zwolińska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Jest autorką i współautorką 8 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 11 komunikatów naukowych prezentowanych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Odbyła szereg szkoleń z zakresu sprzedaży i marketingu.