Historia

PHARMENA Sp. z o.o. została założona w listopadzie 2002 rokuz inicjatywy łódzkich naukowców wywodzących się z Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na podstawie umowy licencyjnej Spółka uzyskuje wyłączne prawa do komercjalizacji produktów.

W styczniu 2003 roku Spółka rozpoczyna działalność operacyjną. W maju tego roku na rynku polskim pojawiają się pierwsze oryginalne produkty Spółki - szampon DERMENA zapobiegający nadmiernemu wypadaniu włosów, żel pielęgnacyjno-łagodzący THERMI oraz żel przeciwtrądzikowy ACCOS. Wprowadzenie na rynek innowacyjnych preparatów, chronionych prawem patentowym w kilkunastu krajach, jest ukoronowaniem wieloletnich badań prowadzonych przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

W sierpniu 2003 roku Polska Grupa Farmaceutyczna SA obejmuje ponad 47% udziałów w Spółce. Rok później, w grudniu, Spółka rozpoczyna sprzedaż exportową na wybranych rynkach wschodnich.

W sierpniu 2005 roku PHARMENA zakłada Spółkę Pharmena North America Inc. z siedzibą w Bostonie (USA), która koncentrować się będzie na prowadzeniu badań klinicznych w USA i Kanadzie. W listopadzie 2006 roku PHARMENA zakłada Spółkę DERMENA North America Inc. z siedzibą w Bostonie (USA), mającą za zadanie wprowadzenie na rynek amerykański dermokosmetyków produkowanych przez Spółkę.

W latach 2004-2007 Spółka rozszerza paletę produktów o kolejne produkty w linii Dermena, Accos oraz Allerco - wprowadzonego na rynek w 2005 roku kremu do pielęgnacji skóry wrażliwej.

W kwietniu 2008 roku Spółka przekształca formę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną.

25 sierpnia 2008 roku rozpoczyna współpracę z siecią drogerii Rossmann i Hebe na terenie Polski.

W 2012 roku PHARMENA rozszerza o kolejne produkty linię Dermena i Allerco.

W 2013 roku Spółka składa wniosek do Food Standards Agency (FSA) w Londynie o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności.

W lipcu 2018 roku PHARMENA zakłada spółkę celową w Niemczech, której celem jest sprzedaż suplementów diety i dermokosmetyków na terytorium Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

W sierpniu 2018 roku PHARMENA, pierwsza polska spółka, z sukcesem przeprowadza proces rejestracja 1-MNA jako nowej żywności na terenie Unii Europejskiej.

W grudniu 2018 roku PHARMENA wprowadza do sprzedaży w Polsce pierwszy suplement z linii MENAVITIN oparty na chronionym prawem patentowym składniku żywności 1-MNA.

W listopadzie 2019 roku PHARMENA rozpoczyna globalną współpracę z Amazon EU w zakresie sprzedaży produktów z portfela Spółki na platformach e-commerce Amazon.

W kwietniu 2020 roku Spółka składa zgłoszenie patentowe na zastosowanie 1-MNA we wskazaniu infekcje wirusowe oraz choroby alergiczne.

W czerwcu 2021 roku Spółka kończy badania przedkliniczne w celu ustalenia efektywnej dawki 1-MNA, kandydata na lek w zwłóknieniu płuc oraz infekcjach wirusowych.

W czerwcu 2023 roku Spółka zbyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa dot. działalności dermokosmetycznej na rzecz Laboratorio Genove S.A.

Konrad Palka – Prezes Zarządu

Konrad Palka pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Pharmena od początku powstania Spółki.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w Pharmenie pracował w branży finansowej. W latach 1994-2003 pełnił szereg funkcji związanych ze sprzedażą i marketingiem m.in. był Dyrektorem Oddziału ds. Private Banking w Banku Austria Creditanstalt, Dyrektorem ds. Sprzedaży w funduszu emerytalnym założonym przez Citibank – Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Spółkach Asset Management BRE Banku – Skarbiec Serwis Finansowy i Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Konrad Palka jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Finansów i Bankowości oraz uzyskał Executive Certificate in Business Administration, University of Notre Dame, Mendoza College of Business. Odbył szereg szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży prowadzonych m.in. przez Swiss Re, Bank Austria Creditanstalt, Citibank.

 

Marzena Wieczorkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Marzena Wieczorkowska związana jest z Pharmeną od początku powstania Spółki. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Pharmena SA. Wcześniej pełniła stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Pharmena Sp. z o.o. Od lipca 2013 r. pełni również w Spółce funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 22716. W latach 1998-2003 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. W latach 1999-2002 beneficjentka Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Marzena Wieczorkowska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Odbyła szereg szkoleń w zakresie kosmetologii, oceny bezpieczeństwa, znakowania, technologii wytwarzania kosmetyków oraz dobrych praktyk produkcji (GMP) kosmetyków.

 

Anna Zwolińska – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu na rynek krajowy

Anna Zwolińska rozpoczęła pracę w firmie Pharmena w styczniu 2005 r. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju w dziale badań i rozwoju. W styczniu 2008 roku związała się z działem sprzedaży i marketingu, obejmując stanowisko Kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu. Od maja 2010 roku pełni w firmie Pharmena SA funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1998 – 2004 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na Wydziale Chemicznym w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Anna Zwolińska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Jest autorką i współautorką 8 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 11 komunikatów naukowych prezentowanych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Odbyła szereg szkoleń z zakresu sprzedaży i marketingu.