Walne zgromadzenia

2023:

Zwyczajne Walne Zgromadzeniee 13.06.2023

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 11.137.758 akcji, które uprawniają do 11.137.758 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

Zapis audio NWZ 13 06 2023

 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 (xhtml)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 (xades)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Pharmena S.A. (xhtml)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Pharmena S.A. (xades)

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 (xhtml)

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 (xades)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 (xhtml)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 (xades)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pharmena S.A. (xhtml)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pharmena S.A. (xades)

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 (xhtml)

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 (xades)

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki PHARMENA S.A. oraz grupy kapitałowej PHARMENA S.A. za 2022 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHARMENA S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022

2022:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22.11.2022

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 11.137.758 akcji, które uprawniają do 11.137.758 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

Zapis audio NWZ 22 11 2022

 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2022

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 11.137.758 akcji, które uprawniają do 11.137.758 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

 


Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 (xhtml)
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 (xades)
Sprawozdanie Zarządu z działalności PHARMENA S.A. (xhtml)
Sprawozdanie Zarządu z działalności PHARMENA S.A. (xades)
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 (xhtml)
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 (xades)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 (xhtml)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 (xades)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pharmena S.A. (xhtml)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pharmena S.A. (xades)
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 (xhtml)
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 (xades)
Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej spółki PHARMENA S.A. oraz grupy kapitałowej PHARMENA S.A. za 2021 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHARMENA S.A. o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHARMENA S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021
Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej PHARMENA S.A.2021:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22.06.2021

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 11.137.758 akcji, które uprawniają do 11.137.758 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

 


Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Pharmena S.A.
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020

Zapis audio NWZ 22 06 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30.03.2021

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 10.984.758 akcji, które uprawniają do 10.984.758 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

Zapis audio NWZ 30 03 20212020:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 5.11.2020

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 10.984.758 akcji, które uprawniają do 10.984.758 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

Zapis audio NWZ 5 11 2020

Zapis audio NWZ 24 11 2020Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23.06.2020

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 10.984.758 akcji, które uprawniają do 10.984.758 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

 


Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz Grupy Kapitałowej „PHARMENA” za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Pharmena S.A.
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pharmena S.A.
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019
Zapis audio ZWZ 23 06 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 7.04.2020

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 10.984.758 akcji, które uprawniają do 10.984.758 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

 


Zapis audio NWZ 07 04 2020


 

 

2019:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.06.2019

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

 


Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres 01.01.2018r.- 31.12.2018r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalności Pharmena S.A.
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pharmena S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pharmena S.A. oraz Grupy Kapitałowej Pharmena S.A. za 2018 rok
Zapis audio WZA 25 06 2019

 

 

 


2018:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19.12.2018

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

 

 


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 26.09.2018

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

 

 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 20.06.2018

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

 

 


2017:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.05.2017

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizycznaOsoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizycznaOsoba prawna

 

 


2016:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 15.06.2016

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizyczna, Osoba prawna 
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna, Osoba prawna


Treść podjętych uchwał

 


2015:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.06.2015

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizyczna, Osoba prawna
Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

 

2014:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.06.2014

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia. Ogólna Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 8.795.052 akcji, które uprawniają do 8.795.052 głosów.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

 

 

2013:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2013

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 7.036.042 akcji, które uprawniają do 7.036.042 głosów.

* Wskazana powyżej ogólna akcji w spółce Pharmena S.A. nie uwzględnia 781 782 akcji serii C, które na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały jeszcze zarejestrowane przez sąd rejestrowy.”

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

 

 

2012:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12.12.2012

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów*.

 * Wskazana powyżej ogólna akcji w spółce Pharmena S.A. nie uwzględnia 781 782 akcji serii C, które na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały jeszcze zarejestrowane przez sąd rejestrowy.”

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:
Osoba fizyczna, Osoba prawna

 

Treść podjętych uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.08.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Treść powziętych uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.05.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

 Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów.

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Treść powziętych uchwał

 

Wypłata dywidendy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14 maja 2012 dokonało następującego podziału zysku za rok 2011r.: kwotę 312.713,00 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy, natomiast kwotę 296.284,21 zł przekazano na kapitał zapasowy. Kwota dywidendy wynosi 5 groszy na akcję. Dzień ustalenia praw akcjonariuszy do dywidendy (dzień dywidendy) ustalono na 14 czerwca 2012r., natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalono na 5 lipca 2012r.

 

2011:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 06.06.2011

Relacja wideo:  http://infoengine.pl/pharmena/

 

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

 

Treść powziętych uchwał przez ZWZ 06.06.2011r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 17.02.2011

 

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

W dniu ogłoszenia ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika: Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej: Osoba fizyczna, Osoba prawna

Treść powziętych uchwał

 

2010:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca 2010r.

 

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia: Ogólna liczba akcji w spółce Pharmena S.A. wynosi 6.254.260 akcji, które uprawniają do 6.254.260 głosów

 

Projekty uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Formularz udzielenia przez pełnomocnictwa dla osoby fizycznej lub prawnej:

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu:

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Treść powziętych uchwał

 

Wypłata dywidendy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca dokonało następującego podziału zysku za rok 2009r.: kwotę 375.255,60 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy, natomiast kwotę 396.286,30 zł przekazano na kapitał zapasowy. Kwota dywidendy wynosi 6 groszy na akcję. Dzień ustalenia praw akcjonariuszy do dywidendy (dzień dywidendy) ustalono na 4 sierpnia 2010r., natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalono na 18 sierpnia 2010r.

Konrad Palka – Prezes Zarządu

Konrad Palka pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Pharmena od początku powstania Spółki.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w Pharmenie pracował w branży finansowej. W latach 1994-2003 pełnił szereg funkcji związanych ze sprzedażą i marketingiem m.in. był Dyrektorem Oddziału ds. Private Banking w Banku Austria Creditanstalt, Dyrektorem ds. Sprzedaży w funduszu emerytalnym założonym przez Citibank – Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Spółkach Asset Management BRE Banku – Skarbiec Serwis Finansowy i Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Konrad Palka jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Finansów i Bankowości oraz uzyskał Executive Certificate in Business Administration, University of Notre Dame, Mendoza College of Business. Odbył szereg szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży prowadzonych m.in. przez Swiss Re, Bank Austria Creditanstalt, Citibank.

 

Marzena Wieczorkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Marzena Wieczorkowska związana jest z Pharmeną od początku powstania Spółki. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Pharmena SA. Wcześniej pełniła stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Pharmena Sp. z o.o. Od lipca 2013 r. pełni również w Spółce funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 22716. W latach 1998-2003 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. W latach 1999-2002 beneficjentka Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Marzena Wieczorkowska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Odbyła szereg szkoleń w zakresie kosmetologii, oceny bezpieczeństwa, znakowania, technologii wytwarzania kosmetyków oraz dobrych praktyk produkcji (GMP) kosmetyków.

 

Anna Zwolińska – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu na rynek krajowy

Anna Zwolińska rozpoczęła pracę w firmie Pharmena w styczniu 2005 r. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju w dziale badań i rozwoju. W styczniu 2008 roku związała się z działem sprzedaży i marketingu, obejmując stanowisko Kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu. Od maja 2010 roku pełni w firmie Pharmena SA funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1998 – 2004 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na Wydziale Chemicznym w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Anna Zwolińska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Jest autorką i współautorką 8 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 11 komunikatów naukowych prezentowanych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Odbyła szereg szkoleń z zakresu sprzedaży i marketingu.